Tomarps Kungsgårds Vänner

En fristående vänförening till Tomarps Kungsgård

Vänföreningen håller årsmöte 13 mars kl 19.00  Arkitekt Curt Salomon-Sörensen berättar om sin kommande utställning. Kaffe och kaka som vanligt! Välkomna!

Föreningen stöder genom olika arbetsgrupper aktivt verksamheten vid Tomarps Kungsgård. Vi svarar bland annat för utskick av vernissagekort, hjälper till med servering och olika marknadsföringsaktviteter som t ex att medverka vid framtagning och spridning av trycksaker och att skaffa sponsorer.Föreningen har bortåt 600 medlemmar och vi välkomnar fler. Som medlem stödjer Du verksamheten och hjälper till att göra Kungsgården känd. Ditt medlemskap kan innebära att olika projekt och programkvällar blir möjliga.

Du får fritt inträde till alla utställningar

Du får inbjudningar till vernissager direkt hem

Du får information om program och andra händelser

Du får inbjudningar till särskilda vänkvällar

Du deltar i utlottning av konstverk som föreningen köper in vid utställningar


Årsavgiften är 200 kronor och 350 kronor för par på samma adress och gäller för kalenderår.

Postgirokontot är 17 32 75-9.

Tommy Esbjörnsson är styrelsens ordförande. Sekreterare är Anny Möller.

Lista på hela styrelsen och hur Du kontaktar den finner Du genom att Kontakta styrelsen på tomarpsborg@gmail.com

Skicka ett mail till oss om du vill bli medlem. Skriv ditt namn och adress +
e-postadress så skickar vi information om föreningen och aktuella program. Är Ni två på samma adress och båda önskar bli medlemmar fyller Ni i båda namnuppgifterna.  Enskild medlen 200.-/år och 350.- för familj.
Medlemsavgiften sätts in på vårt plusgiro enl. ovan.

Medlemskortet får du nästa gång du besöker oss på Tomarp!

E-post: tomarpsborg@gmail.com