Med kvinnliga förtecken… 1800- och 1900-talsmåleri

Lotte Laserstein mfl., måleri

23 november – 29 december